DOSKONAŁY WYGLĄD TO ROZMIAR…? / A PERFECT LOOK MEANS…?

 

No właśnie. „XS” czy może „XL”? Jaki rozmiar jest idealny?

journalstone_com

journalstone.com

Odkąd zaczęłam czytać i słuchać więcej o problemach pań z ich sylwetką, znajduję wiele złych opinii na ten temat. Wiele z nas krytykuje własne mankamenty figury. Ze swojej strony mogę zachęcić do spojrzenia na to w inny sposób –zrozumienie, pokochanie mocnych i słabych stron swojej sylwetki jest kluczem do świetnego samopoczucia. Chciałabym żebyście trzymali się tej rady zanim pójdziemy dalej.

inquistir cominquistir.com

Jakie są moje wnioski? Rozmiar idealny to ten, który gwarantuje nam pełne zdrowie, piękny i korzystny wygląd. To też rozmiar, w którym czujemy się ze sobą najlepiej i zdobywamy uznanie w oczach innych.

I pamiętajcie – nikt nie ma idealnych proporcji ciała, twarzy, rąk czy nóg. Oprócz charakteru i usposobienia, to m.in. dzięki tym różnicom różnimy się od siebie nawzajem.

frugivoremag com
frugivoremag.com

 jpurnalstone com
journalstone.com

——————————————————————————————-

That’s the question! „XS” or maybe „XL”? Which one is the prefect size?

journalstone_com
journalstone.com

When I started to read and hear more about ladies problems with their silhouette, I find lots of bad opinions about it. A big amount of young girls and women criticize their own figure’s weak points. I’m gonna put it this way – love and understanding for weak and strong parts of our silhouette is the key to an excellent mood. I would like you to remember this advice before we move on.

inquistir com inquistir.com

And the conclusions? A perfect size is the one which guarantees us full health, beautiful and high appearance. This size makes us feel our best and thanks to it we gain recognition in other’s eyes.

And, please remember – nobody has ideal and perfect body, face, hands and/or legs proportions. It creates us different from others together with character and personality differences.

 

Advertisements

Wpisz swoje imię i skomentuj...\ Type your name and leave a Reply...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s